Профилинк и дигитализацията – пътят към успеха

profilink

Преди пандемията Профилинк задаваше въпроси какъв ще бъде бизнесът след няколко години и как той да се мащабира. За да постигне тези цели, компанията промени своя бизнес процес, автоматизира повтаряемите операции, постигна прозрачност и днес вече управлява много по-ефективно на база конкретни данни и критерии. Как се случи това?

От 2019 година Профилинк започна да се дигитализира и до 2022 година постигна драстичен  успех, като започна да работи по няколко направления. Едно от тях е имплементацията на ERP система. Дигиталната трансформация започна с фокус на бизнес процесите, което включва интеграцията на технологии, подобряващи съществуващите процеси, включително на различни софтуери за отделните части от бизнеса в една единствена система.

След разбиране на всички нужди и потребности, ERP системата SAP S/4HANA стана предпочитан избор на Профилинк, въпреки че не ги покрива на 100%. За да се постигне пълното интегриране, екипът от DevOps разработи приложение за интеграция на процеса по етикетиране и движение на продукцията (extended warehouse system) и дори получава награда за успешно извършеното имплементиране на системата на SAP Winning tomorrow 2022 в категория “Трансформация на производствено предприятие”.

Друга новост е, че Профилинк започна трансформацията на бизнес модела си, за да подобри производството си чрез разработване на Manufacturing Execution System (MES). Тази система от софтуер отчита, контролира и документира процеса от производство на продуктите (от суровини до готови продукти) в реално време. Тя се интегрира с ERP системата и дава достъп до данните за производството, което е нужно за вземане на оптимизирани и навременни решения. Като част от проекта e създаден специален хардуер, който позволява да се интегрират с облачни услуги всички съществуващи протоколи.

Профилинк е и важна част от индустриалната революция – Индустрия 4.0, тъй като подпомага автоматизирането на производствения процес с умни машини и инсталирането на сензори, за да може да получава информация за производството в реално време. За да се поддържа и запази автоматизацията на оборудването от различни доставчици и то без протокол за комуникация между тях, Профилинк разработва софтуер за интеграция.

Ключово за компанията е постигането на прозрачност на информацията от най-ниско до най-високо ниво, автоматизирането на повтарящите се дейности и по-ефективният методът на управление, използвайки данни и ключови параметри за достигане на бизнес целите. Това ще помогне за подобряване на качеството на продуктите, намаляване на човешките грешки в процеса на производство и икономии на мащаба.

Също така е създаден хардуер за събиране на данни, който позволява интеграция с облачно пространство чрез всеки достъпен протокол. Профилинк е в тясна връзка с Amazon Web Solutions и е единствената българска компания, която тества продуктите на Amazon. Профилинк изгражда от нулата индустриална автоматизация с интеграция с облачната технология.

Профилинк е и една от малкото компании, която има подробна визия и стратегия за мащабиране на бизнеса чрез пълна дигитална трансформация на производството си. Тя се отличава като новатор в разработване на собствени хардуерни и софтуерни решения за свързване, събиране и анализиране на данни. Доказаният успех, който постига само за 3 години, заслужено я поставя сред водещите в дигиталната трансформация с видим положителен ефект.

За повече информация – Профилинк.

Може да харесате още...