Разликата между прозорците с вътрешна вентилация и тези с вентили