Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ (СБВПФ) става „Българска асоциация на фасадната индустрия“ (БАФИ)

Съвместната работата с Камарата на строителите бе сред основните теми по време на Общото събрание

„Българска асоциация на фасадната индустрия“ (БАФИ) – това е новото име на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ (СБВПФ), а решението бе взето по време на Общото събрание на СБВПФ, на което Управителният съвет представи своя отчет. На събранието бяха приети и насоките за развитие през 2019 г.

През настоящата година членовете на БАФИ планират да създадат професионална секция „Прозорци“, в която да бъдат дискутирани специфичните проблеми в този подсектор.

„Като основен проблем за нас възниква липсата на квалифициран персонал за нуждите на бранша“, сподели председателят на БАФИ Андон Тушев. „Другата основна и също толкова амбициозна задача, която сме си поставили, е премахването или поне намаляването до минимум на „сивата“ част от сектора“, коментира още той.

След дълги години на усилена работа, на 13 февруари 2019 г. официално беше учредена секция „Фасадни конструкции“ към Камарата на строителите в България (КСБ). Програмите за енергийна ефективност, срещите с Камарата на архитектите и други събития доведоха до повторното повдигане на въпроса за създаването на такава секция и към днешна дата тя вече е факт.

Асоциацията, като колективен член на КСБ, заедно с още 10 фирми от бранша, стана съучредител на секция „Фасадни конструкции“. Очакванията на членовете на БАФИ са свързани със създаването на работни групи: за изготвяне на предложения и мотиви към тях за изменение на подзаконовата нормативна уредба, отнасяща се до проектирането и изграждането на окачени и вентилируеми фасади; за разработване на Ръководство за монтаж на прозорци; за разработване на ръководство за Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи, както и трудови норми с почасови ставки; подготовка, организиране и провеждане на обучения по актуални теми; определяне на представител на секцията, който да бъде активен член на работната програма ТК-96 към Български институт за стандартизация (БИС); проучване необходимостта и възможностите за финансиране превода на стандарти, необходими както за строителните фирми, така и за работата на експертните групи за изготвяне на предложения за актуализиране на строителната нормативна уредба; организиране и провеждане на срещи с представителите на държавната и местната власт, с цел подобряване работата по отношение на енергийната ефективност.

Всеки един от членовете на БАФИ ще може да се възползва от привилегиите, които новата секция ще даде в бранша.

Вижте също...