SecuSan® – новите стандарти за хигиена

Hoppe

SecuSan® – отговорност към хората.

Темата „Хигиена“ винаги е била важна за обществеността, а днес е актуална повече от всякога. С дръжките за врати и прозорци SecuSan® Хоппе  намери решение, което предлага активна защита именно там, където нейната необходимост е най-неотложна: Дръжките SecuSan® спомагат за поддържането на високи хигиенни стандарти навсякъде, където има голям човекопоток – независимо дали става въпрос за клиники, училища, обществени сгради, заведения за хранене или хотели, в промишлеността или на местата, където хората прекарват свободното си време.

Hoppe

Антимикробният ефект

Повърхността SecuSan® съдържа сребърни йони, които са вградени в носеща система от стъклокерамика. Те са активната съставка на материала и предотвратяват развитието на микроорганизми като бактерии, водорасли и гъбички.

Сребърните йони разрушават клетъчните мембрани на микроорганизмите. Това блокира дишането и приемането на хранителни вещества на клетката и по този начин спира делението ѝ. Независимите тестове доказаха, че SecuSan® намалява развитието на микроорганизми с повече от 99%.

Повърхността SecuSan® запазва своята ефективност и при редовно почистване.

Hoppe
Висока степен на замърсеност с микро-организми на повърхността Сребърните йони разрушават клетъчната мембрана на микроорганизмите.
Hoppe
Микроорганизмите умират. Замърсяването с микроорганизми на повърхността значително е намаляло.

Лабораторният тест –  антимикробното действие като процес във времето

Изискване: Въз основа на нормите JIS (Японски индустриален стандарт) Z 2801:2000 и ISO (Международна организация за стандартизация) 22196:2011 бе направено изпитване дали антимикробната активност на SecuSan® е достатъчна, за да постигне намаляване на микроорганизмите по дръжките за вратите и прозорците с минимум 3 логаритмични степени (99,9%) за 24 часа, съгласно изискванията за чувствителните от хигиенна гледна точка области.

Процедура: Тънък слой с микроорганизми за изпитването, предварително предоставени от Германското дружество за хигиена и микробиология (DGHM), бе нанесен на повърхността на петриева паничка и бе оставен да инкубира в продължение на 24 часа. За тестови микроорганизми бяха използвани референтни щамове на Staphylococcus aureus и Escherichia coli K 12. След 5 минути за Escherichia coli бе постигнат редуциращ коефициент 60%. След 30 минути за Staphylococcus aureus бе установен редуциращ коефициент 50%.

Оценка: Спрямо всички тестови микроорганизми SecuSan® има ефективно бактерицидно действие от впечатляващ порядък. Особено силно действие бе установено по отношение на Staphylococcus aureus (включително MRSA) и Pseudomonas aeruginos. С дръжките за врати и прозорци SecuSan® бе постигната висока хигиенна безопасност.

Hoppe

Практическият тест – тествано в клиничното ежедневие
В рамките на клиничен тест с двуседмична продължителност бе регистрирано и анализирано следното замърсяване с микроорганизми на две еднакви в конструктивно отношение и сходни по пациентски поток места в университетската клиника на Марбург.

Резултатът: SecuSan® показа своята ефективност не само в лабораторния тест, но и в клиничното всекидневие. При директното сравнение между дезинфекцията с избърсване при традиционните дръжки на вратите и липсата на дезинфекция при дръжките на врати SecuSan® институтът удостовери преди всичко добрата ефективност във времето.

Hoppe Hoppe Hoppe
Сертификат относно антимикробното действие на SecuSan Санитарно-хигиенна експертиза относно антимикробното действие на SecuSan® в продължение на времето Анализ на резултатите от практическото тестване на SecuSan® от проф. д-р Райнер Мутерс, ръководител на санитарно-медицинския отдел на университета „Филипс“ в Марбург

На www.hoppe.com ще намерите документация за SecuSan®, както и филм за изтегляне.

За повече информация – Meesenburg.

Може да харесате още...