Тече обществено обсъждане на наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Вижте също...