Умни сгради, сградно-интегрирани PV, ефективно управление на отпадъците

От 29 до 31 май ще се проведе Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа. Изявата се организира от Виа Експо и има няколко тематични акцента: енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради, управление на отпадъци, рециклиране и асансьорни съоръжения.

Глобалният пазар на екотехнологии се оценява на 1,15 трилиона евро на година, като се очаква до 2020 г. да бъде около 2 трилиона евро годишно. Югоизточна Европа може да бъде част от този перспективен сегмент, като единствено прилагането на екоиновации ще осигури конкурентност на местните икономики и постигане на целите на ЕС.

Програмата на форума кореспондира с най-горещите световни тенденции. 60 лектори от 10 страни ще представят успешни практики и своя опит.

Райнер Хинрихс-Ралвс, президент на Европейския съвет за възобновяема енергия и Европейската федерация за възобновяема енергия ще приветства делегатите по време на официалното откриване. Той ще подчертае необходимостта от споразумение между държавите членки на ЕС за дял от 45% на възобновяемата енергия до 2030 г. в общия енергиен микс като една реалистична следваща стъпка.

Сградният фонд има голям потенциал за намаляване на CO2 и на “енергийната бедност”.  Сесията “Интелигентни сгради” ще бъде открита от Ерик Блум от Pike Research (Navigant), Великобритания, който ще посочи кои са най-атрактивните пазарни ниши в сектора. Какво е настоящото европейско законодателство, касаещо сградите с почти нулева консумация на енергия, отговор ще даде Клеменс Хоори от Европейската комисия – Дирекция Енергетика. Рафаел Боинтнер от Виенския технологичен университет ще запознае делегатите с проекта AIDA, който предлага конкретни действия за изграждане на подобен тип сгради. Ключов момент от новата Директива за енергийна ефективност е изискването държавите членки да разработят дългосрочни стратегии за мобилизиране на финансирането на обновяване на техните сгради. Ейдриян Джойс от Европейския алианс на фирмите за енергийна ефективност на сградите, Белгия, ще разгледа различни финансови инструменти.

Горан Миланов от Българската фасилити мениджмънт асоциация ще направи обзор на възможностите и перспективите на фасилити мениджмънта в България. Специализираният софтуер FM Center (CAFM) ще бъде представен от Иво Стоянов от CenterMine.

Сградноинтегрираните фотоволтаици станаха неделима част от новата архитектурна “естетика”. Тапас Малик от Университета в Екзитър, Великобритания, ще презентира полупрозрачна концентрирана фотоволтаична система, интегрирана в сграда. 2013 г. е преломна за енергетиката – тогава цените на изкопаемите източници на енергия и алтернативните такива ще се изравнят, като тенденцията към по-голяма достъпност на ВЕИ ще продължи. Отличните природни условия за добиване на екологична енергия в комбинация с политическа воля за реформи в сектора биха могли изцяло да променят ситуацията в положителна посока за инвеститори и потребители. Тези въпроси ще бъдат засегнати от Костадинка Тодорова, която ще  запознае делегатите с покривните инсталации за генериране на електрическа и топлинна енергия. Атрактивна пазарна ниша за бъдещото развитие на соларната енергия е нейното производство с цел задоволяване на собствени енергийни нужди. Скоро стартира Българската фотоволтаична покривна програма под мотото “Слънцето никога не ни изпраща фактура”, чиято реализация е знак за положителни промени.

Експерти от Австрия, Аржентина и Португалия ще споделят опита и добрите практики в областта на производство на биогорива в селското стопанство и за генериране на газ от депата за отпадъци.

Все по-големи количества отпадъци се спасяват от депата и се превръщат в нови ресурси. Франсоаз Боне от Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) е модератор  на сесията “Как да подготвим план за намаляване на отпадъците”. В нейните рамки ще бъдат представени реални проекти от Австрия, Белгия, Великобритания и Гърция.

Друг акцент е темата за данъчните облекчения и ролята на публично-частните партньорства като успешен механизъм за развитието на сектора на управлението на отпадъците.

В панела “Рециклиране и ефективно използване на ресурсите” делегатите ще научат за  законодателните промени и нови технологични решения за производство на енергия от отпадъци и биомаса, рециклиране на строителни и композитни PVC отпадъци.

Организаторите от Виа Експо отчитат силен международен интерес – 47% от изложителите са чуждестранни компании от 17 държави. Паралелната изложба ще демонстрира последните технологични постижения в производството на соларна, вятърна, хидро- и биоенергия, енергия от  отпадъци, решения за сградна автоматизация, асансьорни съоръжения и компоненти, оборудване за рециклиране и управление на отпадъци.

greentech.bg

Може да харесате още...