Архитектите умуват как да дефинират „почти нулевоенергийна сграда“

Професионален дебат относно новите регулации за енергийна ефективност на сградите и дефинициите на „нулево-енергийните“ сгради започна днес следобед в Университета по строителство, архитектура и геодезия. Оказа се, че дискусията по темата започва съвсем „от далеч“ – от самите представи за това що е „нулево-енергийна“ постройка и какво е комфорт.
Нормата дефинира какво трябва да се постигне, а въпросът как да се постигне то остава в ръцете на местните правителства, обясни арх. Здравко Генчев

Нормата дефинира какво трябва да се постигне, а въпросът как да се постигне то остава в ръцете на местните правителства, обясни арх. Здравко Генчев

В регулациите, с които Европа ни задължава да направим сградите си енергийно ефективни, е важен принципът на директивата: нормата дефинира какво трябва да се постигне, а въпросът как да се постигне то остава в ръцете на местните правителства. „Ние не можем да си позволим в тези регулации да кажем каква дограма да се използва, каква изолация, от какви материали трябва да се строят стените. Ние трябва да кажем какво трябва да се постигне. Трябва да се заложат цели, към които да се стремим“, обясни арх. Здравко Генчев от ЕнЕфект, един от инициаторите на дискусията.

В частност, работата по новите норми за енергийна ефективност налага да се дефинира едно изцяло ново за нашата страна понятие – „почти нулевоенергийна сграда“ (ПНЕС). От дебата в УАСГ обаче се видя, че този израз е доста широкообхватен. Нужно е да се дефинират конкретни стойности на интегрирания показател на специфично потребление на енергия (KWh на кв. м.), допустимите максимални равнища на CO2, дела на енергията от ВЕИ, комфорта на потребителите. Имайки всичко това предвид, трябва да се обхване целият жизнен цикъл на дадената сграда.

greentech.bg

Може да харесате още...