Нова централа на ФБР във Флорида ще е напълно самоподдържаща се до 2030 г.

Вижте също...