Нова централа на ФБР във Флорида ще е напълно самоподдържаща се до 2030 г.

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!