ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Производство на дограми с продуктите на Вюрт

В съвременното сградно строителство едни от най-важните архитектурни елементи със значение върху облика на проекта са фасадните прозоречни решения и вратите. Многообразието от типове системи и материали дават свобода на проектантите да избират и адаптират различни индивидуални или серийни решения за дограма при довършването на сгради, съобразено със стила, функционалността им и изискванията на инвеститора.

Серията механизми Geze RWA 100/105/110 NT – оптимално съотношение цена/ефективност

В хода на процеса по синхронизиране на българското законодателство с европейските нормативи, в България вече влезе в сила европейският стандарт EN 12101, който регламентира системите за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ). Неговата втора част засяга системите за Естествено отвеждане на дим и топлина. Стандартът постави нови задачи пред проектанти, изпълнители и контролни органи. Новите системи следва да бъдат включени в проектите, съгласно противопожарните изисквания за съответната сграда.

Революционна концепция за дизайн и ефективност

Пристъпвайки прага на началното училище в Кингсмед, Великобритания, децата научават два изключително важни урока. За да бъде фунционална една училищна сграда, не е необходимо тя да бъде неприветлива и мрачна и още – училището може да бъде вълнуващо място където децата да бъдат възпитавани как да се отнасят към околната среда и как да се грижат за нея.

Противовзломна защита за сигурни прозорци

Пътят на крадците понякога преминава през прозорците, а входните врати отдавна не са обичайно място за проникване в собствеността. В повечето случаи взломаджиите използват единствено елементарни средства за отваряне на неукрепените прозорци и се справят с това само за 8 секунди.Счита се, че най-уязвими са партерните и първите етажи. Екстремно и безумно, но се оказва, че крадците често предпочитат високите етажи.

Как да предпазим дома си от прегряване

Повечето хора харесват големи остъклени площи. Исторически основната функция на прозорците се състои в това да пропускат пресен въздух и естествена светлина в помещенията.Естествената светлина е от голямо значение за психологичния комфорт и при недостиг, доказано се стига до разстройства в здравословното състояние на човека. Желанието за големи остъклени площи води след себе си обаче други проблеми, с които трябва да се справим.

Ключът към сигурното заключване от цар Саргон II до смарт технологиите

Откакто свят светува, необходимостта от сигурност и неприкосновеност е от първостепенна важност. Ключарството е един от най-старите занаяти, познати на човечеството. Много преди построяването на великите египетски пирамиди, ключарите практикували занаята си в Египет, Асирия, Вавилон и Китай. В останките от древни градове археолозите откриват заключващи устройства, които са пазели богатствата на хората, още преди да бъде написана историята.

Щори Velux: поканете слънцето в дома си – само когато пожелаете

Студената зима е зад гърба ни и вече се радваме на разцъфналите дървета и чуруликането на птиците. Лятото е тук, слънцето вече е високо в небето и ще ни свети и топли все повече и повече през следващите няколко месеца. Дългите летни дни са полезни за нашето здраве и добро настроение, но биха могли да бъдат предизвикателство за комфорта в домовете ни. За щастие, можем да направим нещо по въпроса.

Външните ролетни щори – функционален и стилен завършек на визията на дома

В условията на изтънени бюджети, напук на кризата или точно заради нея, не намалява интересът към средства за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Над 60% от потреблението на енергия в домакинствата отива за отопление или охлаждане. Загубите на топлина през прозорците са от 15 до 60%.Изграждането на енергоспестяващи прозоречни системи се превръща в инвестиционен приоритет през последните години.