Rehau получи на изложението “Fensterbau Frontale” продуктовия знак на VinylPlus

Отлично устойчиво развитие: Rehau получава продуктовия знак на VinylPlus

Екологично съзнание в производството, рециклирането и разработването на продукти: за своите устойчиви производствени процеси специалистът в полимерите Rehau получи на изложението “Fensterbau Frontale” продуктовия знак на VinylPlus. Всичките четири европейски завода за прозорци, както и многобройни системни решения на Rehau бяха сертифицирани, между които и стъклопластовите профили за прозорци Geneo.

Снабдяване със суровини, преработка или пък рециклиране: експертът в полимерите Rehau изпълнява по цялата верига на добавената стойност разнообразните, одитирани критерии за сертифициране с продуктовия знак на VinylPlus. На изложението „Fensterbau Frontale” Карстен Хойер, ръководител на отдел „Решения за прозорци”, Михаел Дийц, ръководител на „Технически решения за прозорци”, д-р Михаел Щьогер, ръководител на верига „Операции и снабдяване”, както и съответните ръководители на пазарни региони получиха продуктовия знак за трайни PVC решения. Семейното предприятие, чиито профили за прозорци празнуват своя 60-ти юбилей, успя да сертифицира всичките си четири европейски завода за прозорци. Наред със Synego, Brillant-Design, Euro-Design 60, Euro-Design 70, Total 70, Aralya, Titanium Design и TriTec 60, много от системните решения на Rehau носят знака на VinylPlus, който е допълнение към притежавания знак за качество в аспекта на устойчивото развитие. Отличени бяха също и профилите за прозорци Geneo, Neferia и Nordic Design от стъклопластовия композитен материал Rau-Fipro. Също така специално модифицирана за Rehau инсталация за сортиране предоставя възможност да се отделят и почистват вече употребявани материали и да се добиват сортово чисти суровини, които да бъдат влагани отново в производството.

Rehau смята получаването на продуктовият знак на VinylPlus за потвърждение на своя последователен ангажимент за все по-голямо устойчиво развитие. Наскоро енергийно ефективната вентилационна система  Geneo Inovent, чиито функции специалистът в полимерите междувременно подобри още повече, получи наградата „Plus X“ в категориите иновация, високо качество, функционалност и екология. Rehau продължава да си поставя амбициозни цели и планира още през 2020 г. да произвежда до 50 процента от своите профили за прозорци в европейските заводи с рециклирана пластмаса във вътрешността на профилите.

Може да харесате още...