Salamander сертифицира система за енергиен мениджмънт

Salamander Industrie Produkte

Енергийната политика на “Salamander Industrie-Produkte” GmbH, един от водещите производители на висококачествени енергоспестяващи PVC системи за прозорци и врати, представляван в България от 1997 г. и понастоящем от Агенция Митев-Радулов, отговаря на всички изисквания на международния стандарт DIN EN ISO 5000.

В тази връзка системата за енергиен мениджмънт на компанията беше сертифицирана по DIN EN ISO 50001 през декември 2014г. от Организацията по експертна оценка на околната среда „Intechnica Cert“ GmbH -Германия.

Salamander DIN EN ISO 5000

Търсеният резултат от това нововъведение е систематично оптимизиране на енергийната ефективност на производствените процеси и намаляването на енергийния разход и на CO2 емисиите. Бяха проверени интеграцията на системата и нейното приложение, а получената оценка е резултат от стриктно следваната през последните години ефективна енергийната политика на предприятието.

“Salamander Industrie-Produkte” GmbH и Агенция Митев-Радулов доказват, че опазването на околната среда и енергийната ефективност представляват неотменна част от нашата фирмена философия. Това прави профилните ни системи за прозорци и врати още по-подходящи за приложение, както при саниране, така и при ново строителство.

Може да харесате още...