Ще има наказания за фондация „Нашият дом е България“ на строителната компания АРТЕКС

Дирекция „Национален парк Рила“ започва процедура за налагане на административни наказания и санкции за неспазване на режимите в защитената територия. Решението е във връзка с действия на екип, спонсориран от фондацията, на 11 август, събота, в района на циркуса на Седемте Рилски езера. Филмов екип, който е трябвало да заснеме красотите на езерото, е допуснал участниците във филма нерегламентирано да навлязат и да играят хоро в езерото „Близнака“, което е абсолютно забранено в защитената територия.

На организаторите на събитието – Фондация „Нашият дом е България“, ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност за неспазване на поставените условия по издадената съгласувателна заповед на директора на парка. На участниците в нарушението, които нерегламентирано са навлезли в езеро „Близнака“, също ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност. За юридически лица Законът за защитените територии предвижда налагане на имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., а на физически лица – глоба, като минималната е в размер от 5 до 100 лв., а максималната от 500 до 5000 лв.

Фондацията „Нашият дом е България“ е инициирана от арх. Пламен Мирянов от българската архитектурно-строителна компания АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ.

Може да харесате още...