По-бърз монтаж без замърсявания и повреди с Hörmann

Hörmann

Hörmann предлага различни каси, които могат да се монтират без замазка. Това осигурява по-бърз монтаж, тъй като времето за монтаж се намалява с до 50%. Освен това се избягват замърсявания и повреди поради замазката по комплекта врата или зидарията.

Притискащите крайни срокове и тесните времеви рамки не са рядкост, особено в строителството на обществени сгради. За да се спестят време и разходи при монтажа на комплекти врати в подлежащи на обработка конструкции, особено в сухото строителство, Hörmann предлага различни решения за монтирани без замазка каси, които при необходимост могат да изпълняват и функционални изисквания, като напр. противопожарна защита.

В сравнение с касите, които се монтират със замазка, монтираните без замазка каси на Hörmann имат особени преимущества: времето за монтаж с намалява с до 50%, тъй като не се налага приготвяне на замазката и запълване на касата. Освен това не е необходим етап на изсъхване. Това означава икономически и организационни преимущества особено за строителни обекти, на които ще се монтират малко на брой комплекти врати, тъй като не е необходимо да се изчаква един ден между работните стъпки при монтажа, благодарение на което работите могат да бъдат завършени бързо.

Hörmann

Монтираните без замазка каси DryFix (вляво) и DryTec (вдясно) на Hörmann са фабрично подготвени и запълнени с минерална вата. Това осигурява особено лесен, бърз и чист монтаж.

Освен това касите могат да бъдат обработени с прахово покритие още на строителния обект, тъй като се избягват замърсявания или повреди поради замазката както на комплекта врата, така и напр. на лицевата зидария или бетон. Това предотвратява последващите рекламации.

От една страна, за монтажа без замазка Hörmann предлага каси, които са фабрично запълнени с минерална вата. От друга страна, част от продуктовото портфолио е касата със стоманена сърцевина VarioFix, която се монтира толкова лесно, колкото дървена каса.

Каси DryFix и DryTec на Hörmann: Запълнени с минерална вата каси за противопожарни врати от стомана и благородна стомана

За да се гарантира практически оптимална и постоянна функция на вратата, особено в защитената зона срещу огън и дим, е важно да има съгласувана система от платно и каса. За изключително лесен, бърз и чист монтаж на стоманените врати за обекти Hörmann OD с изисквания към противопожарната защита производителят предлага касата DryFix. Тази фабрично запълнена с минерална вата каса се монтира без замазка. Диагоналното фиксиране с дюбел винт с размер 100 mm (160 mm при газобетон) във всяка точка на фиксиране осигурява максимална стабилност.

Hörmann

Също запълнена с минерална вата и позволяваща монтаж с дюбели без замазка е касата DryTec на Hörmann. Тя е оптимално съгласувана с висококачествените врати от стомана и благородна стомана STS и STU на производителя. В строителството на обекти комплектите врати осигуряват необходимата в зависимост от изискванията противопожарна защита, шумоизолация или защита срещу взлом. На места, на които има високи изисквания към хигиената или дизайна на вратата, касата DryTec може да се използва и в изпълнение от благородна стомана, което я прави устойчива на корозия и с изключително дълъг експлоатационен живот.

Монтираните без замазка каси DryFix и DryTec на Hörmann са особено подходящи за строителни дейности по съществуващи сгради, тъй като могат да се монтират безпроблемно и впоследствие.

Hörmann

Стоманената каса VarioFix на Hörmann предлага от една страна монтажния принцип на дървена каса, а от друга страна – изключително висока устойчивост и елегантно оформление.

Каса със стоманена сърцевина VarioFix на Hörmann: Здрава, гъвкава и лесна за монтаж като дървена каса

Касата VarioFix на Hörmann се монтира, както дървена каса. Това прави монтажа изключително лесен. Същевременно различните дебелини на стената и малките разлики в отвора на зидарията могат да бъдат компенсирани с допуски до 20 mm. Това е от помощ за монтажа както при реновиране, така и при ново строителство, тъй като при тях може да се стигне до тези допуски поради различната дебелина на положената мазилка или невинаги стандартните дебелини на стените. Освен това стоманените каси VarioFix са изключително устойчиви, така че дори касите на вратите, подложени на силно натоварване, остават красиви и добре запазени за дълго време.

Hörmann

Монтираните без замазка каси на Hörmann са особено подходящи за използване в лицеви бетонни стени. При монтажа без замазка лицевата зидария остава чиста, а касата не се надрасква или поврежда поради замазката, като напр. вратата от благородна стомана STS на Hörmann, която може да се види тук.

За повече информация – Hörmann.

Може да харесате още...