SPU 67 Thermo от Hörmann – специално топлоизолирана индустриална секционна врата

Hörmann

Индустриалните секционни врати SPU 67 на Hörmann постигат U-стойност до 0,51 W/(m²∙K) благодарение на платното с дебелина 67 мм и прекъснатия термомост. Това ги прави особено подходящи за приложение в хладилната логистика и логистиката на хранителни продукти. Други промишлени обекти обаче също се затварят енергийно ефективно с вратите.

Енергийната ефективност придобива все по-голямо значение по икономически и екологични причини. В съответствие с това строителните предприемачи изискват по-добра топлоизолация не само за фасадите, но също и за вратите. Отчитайки това, компания Hörmann предлага индустриалната секционна врата SPU 67 Thermo, която минимизира температурните загуби при отворите за врати. Тя разполага с до 84 процента по-добра топлоизолация в сравнение с вратите с ламели с дебелина 42 и това я прави подходяща не само за приложение в логистиката на хранителни продукти и хладилната логистика, но също и като енергийно ефективна врата за други промишлени обекти.

Hörmann

Тъй като по-голямата част от енергията се губи при отварянето на дадена врата, е осигурена възможност за оборудване на SPU 67 Thermo със също топлоизолирана вградена врата за преминаване на хора, която в допълнение, при определени условия, отговаря и на изисквания за маршрут за евакуация. Така при проектирането на сградата не е необходимо да се предвижда допълнително място за странична врата.

Hörmann

Предлаганият като опция профил за присъединяване на каса ThermoFrame прекъсва термомоста между касата и зида, така че вече наличната много добра топлоизолация на SPU 67 Thermo може да се увеличи с още 21 процента.

По-специално вратите във фасадата трябва да предлагат добра топлоизолация, за да не се губи ценна енергия, когато са затворени. Ето защо с индустриалната секционна врата SPU 67 Thermo Hörmann предлага минимизиране на температурните загуби. Вратата разполага със стоманени ламели с полиуретанова пяна и монтажна ширина 67 мм. Благодарение на това, както и на стандартно включения прекъснат термомост на ламелите, се постига много добра топлоизолация. Така например при размери на вратата 5000 мм x 5000 мм и ThermoFrame – предлаган като опция пластмасов профил, който прекъсва термомоста между касата и зида – вратата SPU 67 Thermo постига U-стойност до 0,51 W/(m²∙K). В допълнение прекъснатият термомост между външната и вътрешната страна на стоманените ламели минимизира образуването на конденз по вътрешната страна на вратата.

По-голямата част от топлината се губи при отваряне на вратите. Ето защо SPU 67 Thermo може да се оборудва с вградена врата без праг за преминаване на хора. Прагът от благородна стомана с максимална височина до 10 мм намалява риска от спъване и улеснява преминаването му с колела. По данни на производителя такова екстра плоско изпълнение се предлага само при Hörmann. При вземане предвид на допълнителни условия стандартната ширина на отвора за преминаване от 905 мм отговаря на изискванията за безпрепятствено преминаване и маршрут за евакуация. Така не се налага проектантите да планират допълнителен отвор в сградата за маршрут за евакуация. Вградената врата също е с конструкция с прекъснат термомост.

Hörmann

Чрез по-голямата дебелина на ламелите и прекъснатия термомост SPU 67 Thermo (вляво) минимизира още повече температурните загуби в областта на отвора в сградата в сравнение с предлаганата от Hörmann SPU F42 Thermo (вдясно), която вече разполага с много добра топлоизолация.

SPU 67 Thermo изглежда идентично на вратите SPU на Hörmann с монтажна ширина 42 мм. Това позволява, в зависимост от изискванията – например в логистични халета с хладилни и складови сектори – инсталиране на два различни типа врати при същевременно постигане на хармонична обща визия.

Освен вратите със стоманени ламели с полиуретанова пяна Hörmann предлага и други изпълнения с монтажна ширина 67 мм и следователно с много добри топлоизолационни свойства. APU 67 Thermo, в качеството си на остъклена алуминиева врата със стоманен ламелен цокъл, предлага от една страна много дневна светлина в халетата, а от друга страна, благодарение на здравия ламелен цокъл, се поддържа и ремонтира лесно, тъй като в случай на щети отделните ламели могат да се подменят бързо и изгодно. Изцяло остъклените алуминиеви врати ALR 67 Thermo намират приложение навсякъде, където е желана максимална прозрачност, съчетана с модерна визия. Оборудваните с истинско стъкло врати ALR 67 Thermo Glazing предлагат висококачествена визия преди всичко в търговски помещения като автокъщи.

Hörmann

Индустриалната секционна врата ALR 67 Thermo на Hörmann разполага с ламели с дебелина 67 мм и профили на остъкленията с прекъснат термомост. По този начин тя комбинира много добра топлоизолация с максимална прозрачност.

За контакт и повече информация – Hörmann.

Може да харесате още...