Светлина и въздух отгоре – от покрива, от тавана

GEZE

Нека бъде светлина и въздух!

Оберлихт-прозорците не само пропускат светлина в големите пространства, но и въздух. Тъй като те са лесни за използване и безопасни, често се срещат в училищата и обществените сгради.

Трябва ни светлина, за да се чувстваме комфортно. Оберлихтите изпълняват това желание чрез насочване на дневна светлина от външните стени през отражения на тавана към дълбочината на сградата. В допълнение на това, че внасят светлина, те също така спомагат за естествена вентилация на помещението.

Повече светлина!

През последните години в архитектурата отново се работи засилено със светлината. И не без основание. Прекарвайки по-голямата част от деня в сгради, дневната светлина оказва пряко въздействие върху нашето благосъстояние. Изводът – да се насочи дневната светлина към сградите.

Архитектите и проектантите също са осъзнали това. Възможно е да се постигне, например чрез използване на оберлихти. Те служат за снабдяване на пространствата с дневна светлина „отгоре“. В строителния бранш това означава от една страна или хоризонтални, или косо разположени остъклени отвори под покрива. От друга страна, терминът се използва и за вертикални прозорци в горната част на външната стена.

GEZE

Стъклена фасада и оберлихти: Когато е горещо оберлихт-прозорците се отварят.

В по-тесен смисъл думата “оберлихт“ се отнася до прозорци, които са разположени над врата, при фасадни прозорци – над крилата или в най-горната част на външни стени или стъклени фасади. Стъкларите ги наричат също гредови прозорци, тъй като при по-стари сгради са се носели от хоризонталната рамка, която се намира между горната част на прозореца или вратата и разположеното отдолу основно крило.

GEZE

Врата с оберлихт: въпреки затворената врата, в помещението влиза много светлина.

И тук става въпрос за естествената светлина. Оберлихтите, които се намират над врата, спомагат за проникването на външната дневна светлина във входа или насочват светлината от стаите към коридора. В допълнение, в комбинация с други прозорци, създават цялостно по-висок прозоречен отвор. Вградените във фасадата оберлихти осигуряват възможно най-хоризонтално проникване на светлината в помещението. Светлината се отвежда в големите пространства чрез благоприятни отражения на тавана, така че не е необходимо изкуствено осветление.

Повишена сигурност в училищата

Оберлихтите често се използват в училища или спортни зали. Там те допринасят значително за сигурността на ползвателите на сградите. Поради мястото им на монтаж, небрежното или опасно отваряне не играе роля. Трудно е някой да падне от тях или да се удари, дори прищипване е невъзможно, поради височината. В спортните зали с помощта на оберлихтерите може да се избегне заслепяването от слънчевите лъчи. Освен това може по всяко време да се осъществява удобно и съобразено с нуждите проветряване.

Предимста на оберлихта:
– дневната светлина достига (по-дълбоко) в помещенията, пространството става по-светло;
– приятен вътрешен климат, поради добра вентилация, без неприятни течения;
– оберлихтите поставят визуални акценти във фасадата, тъй като са налични в много варианти на дизайн и конфигурация;
– повишена сигурност, поради разположението си и произтичащия от него труден достъп.

GEZE системи за отваряне на оберлихти: универсално приложими

Ръчните GEZE системи за отваряне на оберлихти, представляващи отварящи се, сгъващи се и накланящи се навътре крила и отварящи се навън сгъващи се прозорци, служат за лесно и надеждно ежедневно проветряване. Те са приложими към много материали на рамката (дърво, пластмаса или лек метал) и различни форми на прозорците (правоъгълни, наклонени, триъгълни, кръгли или плоски дъгови прозорци). Елементи като ръчни или колянни лостове осигуряват гъвкавото и комфортно обслужване на прозорците с различни форма и място на монтаж.

Ножичният обков за оберлихт прозорците може да се комбинира с електрическите механизми на GEZE. Това превръща използваните прозорци в автоматично отварящи се оберлихти. Механизмите осигуряват проветряване и се експолатират лесно посредством ключове. По този начин могат да се отворят едновременно няколко прозореца или без усилие да се преместят големи и тежки прозорци.

Системи за отваряне на оберлихтаръчни и автоматични

Оберлихт прозорците могат да се отварят или да са фиксирани. За да се осигури лесно и сигурно обслужване, оберлихтите се снабдяват със специален обков, и по-конкретно – системи за отваряне. Те правят възможно отварянето на оберлихтите навън или навътре. Фунционират ръчно, например посредством тласкаща шанга, която се обслужва с ръчен лост или чрез колянна щанга. Оберлихтите могат да се отварят и затварят също автоматично чрез електрически механизми.

GEZE

Атрактивна визия: GEZE ножичен механизъм E170 прави възможно автоматичното отваряне и затваряне на оберлихт прозорците.

GEZE системите за отваряне на оберлихти:
– са универсално приложими за прозорци от дърво, пластмаса, леки метали както и при различни форми (правоъгълни, наклонени, триъгълни, кръгли или плоски дъгови прозорци);
– отварят също широки и тежки крила;
– могат лесно да се отварят ръчно или електрически;
– могат да служат за комфортно ежедневно проветряване;
– осигуряват оптимална вентилация посредством ширина на отваряне до 320 мм;
– не променят дизайна на фасадата, тъй като плоският ножичен дизайн и лостове не заемат много място.

За повече информация – GEZE.

Може да харесате още...