Умни сгради – свързани в мрежа сгради с бъдеще

GEZE

При „Smart Buildings“ – „Умни сгради“ всички технически системи като отопление, климатизация, вентилация, осветление, скриване на светлина, асансьори и техниката за безопасност са максимално свързани една с друга и се управляват централно.

Модерните сгради трябва да са сигурни и удобни за ползване и управление, а също и да имат по-малък енергиен разход. Чрез автоматизация и интелигентно свързване в мрежа на техническото оборудване става възможно да се отговори на всякакви изисквания. Свързването на сградите в мрежа се счита за пазара с най-голям растеж в строителството.

Сградите стават по-сигурни, по-удобни и енергийно по-ефективни

Какво представлява „умна“ сграда? Да се включи всевъзможна „умна“ електроника за техническата експлоатация не е достатъчно. Сградата става интелигентна едва тогава, когато всички компоненти си взаимодействат координирано и могат да се обслужват чрез ползване на обхващаща всички производители на строителни продукти информация, централно и лесно. Това действително се отнася за всички системи: осветление, отопление, климатизация, скриване на светлина, вентилация и техника за безопасност, както техника за врати и прозорци.

Умните сгради със своята свързана в мрежа автоматизирана техника за сгради се вписват динамично както в околната среда, така също и във функционирането на мрежата. Така те стават по-сигурни, по-удобни и енергийно по-ефективни.

Комуникация на мрежови системи

Съвместното действие на техническите инсталации се осъществява чрез модерна електронна комуникационна система. В офертата на фирмата за оборудване и автоматизиране на сградата клиентът ще намери както системи собствено производство, така също и отворени такива. Отворените системи (напр. BACnet, KNX, LON, SMI, DALI) се подкрепят от много производители, поради това техните компоненти са „interoperabel“ – „напасващи се“ и могат да комуникират един с друг в една инсталация.

Какво се разбира под „умна сграда“?

Умната сграда включва автоматизация и централно управление на техническото оборудване в сгради със специално предназначение като офиси, летища, търговски центрове или производствени халета. Основи теми в случая са сигурността на сградата – напр. с пожароизвестителна техника или проектиране на динамични евакуационни пътища, както и енергетично оптимизиране експлоатацията на сградата, които в значителна степен спестяват експлоатационните разходи.

Електронната промишленост доставя за умните сгради многобройни иновативни продукти и решения, които днес вече се изпробват и са обичайни в новото строителство. Сграда с енергийна ефективност може да отчете голям успех: така вече става възможно чрез автоматизиране на нуждата от енергия в офисна сграда тя да се намали с до 30%. (Източник: ZVEI, Централно сдружение на електротехниката и електронната промишленост, вписано сдружение Франкфурт, 2018 г.).

Вратите и прозорците също са включени

Мултифункционални, интелигентни и свързани в мрежа са вече и вратите и прозорците. Тъй като те трябва да изпълняват няколко различни функции: осигуряване на свобода без бариери, да подпомагат естествената вентилация и да са защита срещу нападения. Освен това трябва в случаи на пожар или паника да осигуряват свободен достъп до евакуационните пътища и тези за бягство, в същото време да осигуряват контролиран достъп, както и и да са сигурен отдушник за дим и топлина и да служат за защита срещу огъня при пожар.

GEZE предлага мрежови решения KNX и BACnet-модули за местата на стиковане, както и системи за автоматизиране на сградата. Автоматизираните GEZE продукти за частта врати, прозорци и техника за безопасност позволяват да се контролират и да се обслужват надеждно. Така се включва цялата „интелигентност“ на продуктите в мрежата на сградата: например настройването ширината на отваряне на една врата или на отварянето и затварянето на прозорец според външната температура при взаимодействие с температурните сензори и отоплителната система.

GEZE

Умно вентилиране: GEZE – прозоречно стъкло, интегрирано в KNX- система за сграда.

GEZE IQ box KNX – Специалист за естествена вентилация

Модул за място на стиковане GEZE IQ box KNX е подходящ най-вече за това да се реализират гъвкави решения за естествената вентилация в по-малки сгради. IQ box KNX позволява интегрирането на GEZE – прозоречно стъкло IQ windowdrives в KNX-системата на сградата. А с това и диалог с останалите KNX годни компоненти, дори бутони и сензори. IQ box KNX е лесна за инсталиране, гъвкава е и пригодена за използване в сгради, а и може да се комбинира с всякакви продукти на KNX.

В училища, например, автоматизацията на сградата чрез GEZE IQ box KNX осигурява по-добър въздух и енергийна ефективност в резултат от контролираната автоматична вентилация. Така прозорците се отварят автоматично при влошаване на въздуха по време на занятия (и се затварят отново). Захлаждането през летните вечери осигурява това класните стаи сутрин да са прохладни. За това сензор измерва през нощта вътрешната и външната температура и отваря при по-хладна външна температура прозорците, а когато се достигне желаната температура, ги затваря.

Свойства на продуктите GEZE IQ box KNX
– Отваряне на прозорците до всяка желана позиция (в %).
– Надеждно отчитане на състоянието на всеки автоматизиран прозорец (прозорец отворен/затворен/% на отварянето или състояние на задвижване като напр. при аварии).
– Интегрираните функции за вентилиране не превръщат IQ box KNX във вентилационни централи (вентилиране по време, вентилиране през цепнатина, автоматично затваряне при дъжд или аларма за вятър, при включена климатична инсталация).
– Диалог с останалите KNX-годни компоненти като бутони и сензори.

GEZE BACnet модул в мястото за стиковане IO 420

С новия модул в мястото за стиковане IO 420 става възможно GEZE продуктите от частите на системите за врати, осигуряване на евакуационни пътища, техника за прозорци, отдушници за дим и топлина, както и техника за безопасност могат да се свързват в мрежа към техниката на сградата. Умният модул е подходящ за бързо, просто и стандартизирано интегриране в мрежови решения с BACnet. IO 420 позволява централно визуализиране и управление на автоматичните системи за врати през техниката за управление на сградата.

BACnet – решения за мултифункционални системи за врати: при функция през деня на автоматична врата без бариера; при функция през нощта – обезопасена врата за евакуация. Централата за врати TZ 320 управлява и контролира автоматичните продукти като задвижването за завъртане на Powerturn /завъртане със сила/ и чрез модула в мястото за стиковане IO 420 позволява интегрирането в техниката на сградата, а с това и възможност системата за врати да се управлява централно с BACnet. Така е възможно и при необходимост бързо да се настрои и друг вид функция и вратата да се контролира дистанционно – включително получаване на сигнали при евентуални аварии.

Свойства на продуктите GEZE при модул с място за стикованеIO 420

С новия модул в мястото за стиковане IO 420 става възможно GEZE продуктите от частите автоматични системи за врати, техника за прозорци и отдушници за дим и топлина, както и техниката за безопасност да са свързват с мрежа чрез комуникационния стандарт BACnet в сградите.

Автоматизационна система на сградата GEZE Cockpit

GEZE Cockpit затваря празнината при автоматизиране на сградите с първата автоматизационна система за сгради за умни врати, прозорци и техника за обезопасяване. Тя може да се използва като самостоятелна автоматизационна система за сгради (Stand-Alone-решение) или да се интегрира в друга с първостепенно значение система за управление на сгради. Информационният обмен между GEZE Cockpit и технологията за задвижване, респ. със системата за безопасност се осъществява чрез модула в мястото за стиковане IO 420. GEZE Cockpit прави възможни пълното визуализиране, управлението и контрола. Тук се изобразяват всички събития и дейности (VISU) и те се контролират (VISU+).

Без значение дали на персонален компютър, таблет или смартфон: апликациите на GEZE Cockpi са на база браузър и могат да се обслужват от всякакъв IP-годен краен уред. Например, тук се показват всички свързани врати и прозорци на тяхното точно място.

Освен това могат да се изобразяват актуалното експлоатационно състояние и функционалната годност на вратите и прозорците върху графична повърхност, а с натискане на бутона да се променят. Така наречените „сценарии“ има възможност за обслужване на няколко продукта – също с натискане на бутона или времево управление. В същата степен са възможни индивидуални системи за контрол, като напр. оценка на допустимите честоти и аларми чрез уведомяване с писма по електронната поща.

GEZE

Идеална за търговски център: умни свързвания в мрежа с GEZE Cockpit.

Мениджърите на сгради могат да контролират вратите и прозорците без да правят оглед, да се информират от всяко място за промени в състоянието, алармите и съобщенията за повреди по отделните врати и прозорци и да реагират незабавно. Например, когато в търговски център се задейства аварийният бутон за евакуационната врата, в дом за полагане на грижи през нощта се отвори неправомерно някоя врата или в обществена сграда някоя врата след вечерното затваряне не е заключена.

За повече информация – GEZE.

Може да харесате още...