Товаро-разтоварната рампа HTL2 ISO се отличава с 55% по-добра изолация

Hörmann

Нарастващите изисквания към енергоспестяващи концепции за товаро-разтоварната техника изискват индивидуално съгласувани решения в логистиката. Товаро-разтоварната рампа HTL2 ISO на Hörmann предлага много добра изолация в състояние на покой и при товаро-разтоварни работи.

За да се гарантира, че товарните пунктове са оптимално изолирани както когато са в състояние на покой, така и по време на товарене и разтоварване, добрата топлоизолация на товаро-разтоварната рампа и вратата е важна. Енергоспестяващата товаро-разтоварна рампа с подаващ механизъм HTL 2 ISO на Hörmann, в комбинация със специално адаптирана секционна врата, е устойчиво решение, съобразено с тази цел. Тя предлага както в състояние на покой, така и при товаро-разтоварни работи около 55% по-добра топлоизолация от неизолираните товаро-разтоварни рампи с подаващ механизъм, като по този начин спомага за спестяване на разходи за скъпа енергия.

Минимални загуби на топлина

От много години Hörmann препоръчва направляване на вратата пред товаро-разтоварната рампа за халета с контролирана температура, комбинирано с фиксиран изолационен панел под товаро-разтоварната рампа. Тази концепция, както и досега, е в крак с времето. Инвестицията, вложена в HTL2 ISO, е особено ефективна, ако вратите се използват ежедневно за товаро-разтоварни работи, съответно при продължителност на експлоатация от осем до девет часа.

Hörmann

Товаро-разтоварната рампа HTL2 ISO на Hörmann предлага в състояние на покой и при товаро-разтоварни работи с около 55% по-добра изолация, отколкото неизолираните товаро-разтоварни рампи с подаващ механизъм. По този начин се постига ефективно намаление на скъпата енергия, свързани с товаро-разтоварната рампа.

Товаро-разтоварната рампа HTL2 ISO има подвижни изолационни панели с дебелина 50 mm, които са закрепени под платформата и скосения ръб на подаващия механизъм – почти на същата височина като изолацията на пода на халето. Патентованото решение намалява енергийните загуби през корпуса на сградата, така наречените топлинни загуби от топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции, и осигурява ефективна топлинна защита. При изтласкване на скосения ръб на подаващия механизъм навън, се придвижва и изолационния панел, така че загубите на енергия да се намалят и по време на товаро-разтоварни работи. Загубата на топлина от въздушни течения, например през пролуката между товаро-разтоварната рампа и шахтата, също се намалява чрез вертикални и хоризонтални уплътнения.

Hörmann

Чрез новоразработения от Hörmann уплътнителен и центриращ блок вратата в областта на стационарната товарна рампа се направлява и уплътнява надеждно. Шахтата запазва своята стабилност без допълнително укрепване и е в състояние да отведе силите на удара в пода на халето, генерирани по време на скачването. По този начин се избягват повреди по сградата и товаро-разтоварната рампа.

Скосеният ръб на подаващия механизъм тип IC (Increased Clearance) е стандартно оборудван с нефиксирана опорна повърхност с дължина 390 mm и следователно е подходящ и за хладилни превозни средства с ниско разположена товарна платформа.

Монтажът на товаро-разтоварната рампа с подаващ механизъм се осъществява значително по-бързо, тъй като всички изолационни панели и уплътнения са предварително монтирани. Освен това, въз основа на добре достъпната хидравлика, товаро-разтоварната рампа HTL2 ISO е изключително удобна за техническо обслужване.

За нови сгради Hörmann препоръчва комбиниране на HTL2 ISO с подходяща индустриална секционна врата, която е заострена в долната част, за да съответства на контурите на товаро-разтоварната рампа. Индустриалните секционни врати SPU F42 / APU F42, респ. PU 67 Thermo / APU 67 Thermo се предлагат винаги с адаптирана долна част на вратата.

Новоразработен уплътнителен и центриращ блок

Във връзка с HTL2 ISO, секционната врата се затваря директно върху издаващия се 160 mm напред изолационен панел на товаро-разтоварната рампа и по този начин осигурява оптимална топлоизолация, дори когато не се използва. Разработеният от Hörmann уплътнителен и центриращ блок направлява надеждно вратата в областта на товаро-разтоварната рампа и я уплътнява. Благодарение на адаптираното изпълнение в долната част на вратата в шахтата се изисква само малка пролука (с ширина от 110 mm) за направляването на вратата. Това минимизира разходите и усилията, необходими за изграждането на шахтата, която запазва своята стабилност без допълнително укрепване и е в състояние да отведе силите на удара в пода на халето, генерирани по време на скачване. По този начин се избягват повреди по сградата и товаро-разтоварната рампа.

Hörmann

Товаро-разтоварната рампа HTL2 ISO на Hörmann се предлага и в изпълнение със система DOBO и може да се комбинира със стандартна врата. Камионът може да се скачи с товарния пункт със затворени врати, които се отварят едва за товаро-разтоварните работи. Това осигурява бързо скачване и непрекъснати хладилни вериги.

Освен това HTL2 ISO се предлага в комбинация със системата DOBO (Docking before opening) на Hörmann. Камионът може да се скачи с товарния пункт със затворени врати. Вратите на превозното средство се отварят, едва когато се вдигне секционната врата за товаро-разтоварните работи. Това намалява температурния обмен допълнително и осигурява непрекъснати хладилни вериги. Издаденият напред изолационен панел на товаро-разтоварната рампа и вдлъбването на рампата са на едно ниво, което позволява безпроблемно използване на стандартна врата.

За повече информация – Hörmann.

Може да харесате още...