Свобода от бариери – повече комфорт и по-високо качество на живот чрез достъпно строителство

GEZE

Безпрепятствено строителство и живот

Достъпността предоставя по-високо качество на живот, комфорт и сигурност за всички хора и прави възможен живота без препятствия.

Преминаването бързо и без помощ през врата или безпроблемното отваряне на тежък прозорец – това не винаги е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. С гипсиран крак, пълни ръце или детска количка обикновеното ежедневно действие може да се превърне в истинско предизвикателство. Решението е да се проектира, строи и живее безпрепятствено.

Какво означава достъпност?

На всеки са познати ситуациите, в които стоите пред врата с тежки торби за пазар в ръцете и трябва да използвате лакътя си, за да отворите. Или трябва да стъпите на клатеща се тaбуретка, за да отворите прозореца – тромави, а понякога и опасни дейности. В ежедневието често се сблъскваме с препятствия, които правят живота ни по-труден и отнемат ценно време.

Достъпното строителство осигурява живот без препятствия и е в полза на всички хора. Така например, входовете без праг и широките врати помагат не само на възрастните хора или на хората с помощни средства за ходене, но и на семейства с колички или пътници с тежък багаж. Достъпността означава комфорт и високо качество на живот за всички.

Живот без препятсвия е социално релевантен въпрос, който засяга всички ни. Всеки човек има право на неограничен достъп до всички области на живота, независимо от личните си обстоятелства, физическо състояние или възраст. Достъпността позволява на всички хора да живеят равнопоставено, независимо и без външна помощ.

Достъпно проектиране, строителство и обитаване

От няколко години въпросът за достъпността засилено присъства в общественото съзнание. Централно място заемат достъпното проектиране и строителство на обществени сгради и частни жилищни пространства. Целта е така да се оформят сградите и жилищните пространства от гледна точка на проектиране и дизайн, че да могат да се използват от всеки човек без чужда помощ и без ограничения. Затова има важни причини. Например, нараства броят на хората, които до дълбока старост искат и могат да водят самостоятелен живот.

В законодателството достъпността също се изисква все повече от хората с увреждания. Само чрез премахване на препятствията за тях е възможен живот без постоянната помощ от другите. Към това се добавя и актуалната тема за приобщаването, правото на всеки човек, с или без увреждания, да е в състояние да бъде навсякъде.

Много са популярни също новите и устойчиви начини на живот, които включват неусложнено използване на сгради и помещения. С приятни и полезни съоръжения, достъпността е много тясно свързана с комфорта и дизайна. В този контекст все по-често се среща понятието „универсален дизайн“. Международната концепция за дизайн включва проектиране на жизнените пространства по такъв начин, че те да са еднакво достъпни, разбираеми и годни за всички. Съгласно нея сградите трябва да бъдат достъпни и да могат да се ползват от възможно най-много хора без чужда помощ. Универсалният дизайн не е насочен към специална целева група, а носи улеснения за всички. Достъпното проектиране и строителство намира силно отражение в универсалния дизайн.

GEZE

Автоматични врати за безпрепятствен достъп

Достъпност в частния сектор

Все повече хора искат комфорт и по-добро качество на живот между собствените си четири стени. Така много частни строителни проекти все повече се ориентират към концепции за достъпност, като например концепцията за универсален дизайн. Интелигентното живеене в интелигентни домове също става все по-популярно. Освен универсалния дизайн и интелигентните домове, в частния сектор има и други концепции, които преследват сходни цели. По същество те имат едно общо нещо: фокусът е върху хората и решенията, които създават безпрепятствено ежедневие.

Достъпността предлага множество предимства на всички етапи от живота. Те помагат на хората с временни последици от злополуки, хора с детски колички, багаж или торби за пазаруване и семейства с малки деца. Например, автоматичните решения за прозорци и врати предлагат високо ниво на комфорт на потребителя – особено когато ръчното задвижване на вратите или прозорците е твърде тромаво, трудно или дори невъзможно.

Освен оптимизацията, свързана с комфорта, важна роля играе и независимият живот. Това, което е естествено за много хора, става голямо усилие или невъзможно в напреднала възраст. През следващите години ще има значителна промяна във възрастовата структура на населението в Германия. Делът на 65-годишните и възрастните хора се увеличава значително. До 2060 г. един на всеки трима граждани ще бъде на възраст най-малко 65 години. Поради променящата се възрастова структура в Германия, бъдещото застаряващо поколение вече се занимава с темата за достъпността. Възрастните хора днес също са по-активни от всякога и искат да живеят самостоятелно до старост.

Проектиране на безпрепятсвени врати и прозорци с GEZE

Експлоатацията на вратите, както и отварянето и затварянето на прозорци, са сред най-важните аспекти на дизайна на сградата без бариери. Като пионер в областта на достъпността, GEZE премахва бариерите с широка гама от иновативни и индивидуални решения за врати, прозорци и технологии за сигурност както в публичния, така и в частния сектор. Решенията на GEZE предлагат по-голяма безопасност и удобство чрез опростено и интуитивно обслужване. Те вземат предвид личните желания и индивидуалните изисквания на хората и правят живота по-лесен и по-удобен. Също така се вписват перфектно във всяка концепция за пространство. Автоматичните системи за врати и прозорци на GEZE отговарят на най-високите стандарти за безопасност и изпълняват директивите за норми за безпрепятствено строителство на Германския Институт по Стандартизация.

GEZE

Безпрепятствени системи за врати, предоставящи висок комфорт на потребителя

С цялостни решения от един единствен източник, GEZE е компетентен партньор в реализирането на проектите – от фазата на планиране до следпродажбеното обслужване.

За повече информация – GEZE.

Може да харесате още...