Hörmann достави врати и товаро-разтоварна техника за нов административен и логистичен център

Hörmann

Компания Hörmann достави врати и товаро-разтоварна техника за новия административен и логистичен център на In-Time Transport GmbH. При проектирането беше обърнато внимание преди всичко на устойчивото и естетично строителство. В резултат на това и вратите на Hörmann се интегрираха хармонично в забележително оформената фасада на логистичния център.

In-Time Transport GmbH изгради нов логистичен и административен център в Бухолц с 40 000 палетни пространства, като заложи на естетиката и устойчивостта. Hörmann достави вратите и товаро-разтоварната техника за новопостроената логистична сграда, която се отличава с усъвършенствана концепция за противопожарна защита.

Андре Бергер

Андре Бергер

Всичко друго, но не и стандартното: Откритата през април 2019 г. логистична и административна локация на In-Time Transport GmbH контрастира с естетиката си на фона на останалите сгради със стопанско предназначение. Особено добро впечатление правят озеленените площи до рампите, поляните с диви цветя около логистичната сграда, както и боядисаните в единайсет цвята 14 000 алуминиеви панела на фасадата. „Не искахме да поставяме една сива кутия в красивия ландшафт“, подчертава Андре Бергер, който в In-Time отговаря за управлението на качеството и връзките с обществеността.

Кай Хера

Кай Хера

Естетиката и качеството бяха от решаващо значение и при избора на вратите и товаро-разтоварната техника. Затова определеният от In-Time главен изпълнител  Goldbeck Nord GmbH се спря на продуктите на Hörmann. Строителното предприятие планира и проектира изцяло сградата. „27-те индустриални секционни врати от типа SPU F42 в цвят антрацитно сиво се вписват хармонично в цялостната картина“, потвърждава ръководителят на проекта Кай Хера. Вратите са оборудвани с електрическо валово задвижване тип WA 400 в патентован модел за монтаж с фланци. В този вариант задвижванията се монтират лесно към пружинния вал и се нуждаят от значително по-малък страничен ограничител в сравнение с решенията за щепселно присъединяване на други производители. В обособените в халетата зони с високи тавани индустриалните секционни врати се направляват вертикално посредством вертикално окачване (вид окачване V) и следователно се издигат нагоре, пестейки много място. Вратите са изготвени от двустенни стоманени ламели с дебелина 42 mm. Те са запълнени с полиуретанова пяна и осигуряват много добра топлоизолация. Стандартно използваното при прозрачните плексигласи остъкление Duratec е изключително устойчиво на надраскване и осигурява прозрачност и навлизане на естествена светлина в сградата. Предлаганото единствено от Hörmann покритие защитава трайно остъкленията от следи при почистване и драскотини.

Hörmann

За връзката между халето и камиона в логистичния център In-Time Goldbeck избра хидравлични товаро-разтоварни рампи с подаващ механизъм от типа HTL 2 на Hörmann. Те позволяват точно до сантиметър изваждане на подаващия механизъм на товаро-разтоварната рампа в зависимост от типа превозно средство.

Отваряне отвън
В случай на пожар десет от секционните врати Hörmann функционират като така наречените отвори за извеждане, които в комбинация с отворени покривни куполи за осветление осигуряват бързо отвеждане на дима. За тази цел вратите могат да се отварят и отвън. Необходимите за целта ключове са вградени в системата за заключване и са на разположение на пожарната. Вратите са част от обширна концепция за противопожарна защита, благодарение на която сградата е подходяща също за складиране на опасни товари.

Hörmann

В случай на пожар десет от индустриалните секционните врати Hörmann функционират като отвори за извеждане, които в комбинация с отворени покривни куполи за осветление осигуряват бързо отвеждане на дима.

Спазен график
За Goldbeck това не е първият съвместен проект с Hörmann, така че строителният предприемач вече разполага с дългогодишен опит с доставчика на врати и товаро-разтоварна техника: „Hörmann ни впечатлява не само с навременна доставка на строителната площадка, но също и с отлична професионална подкрепа по време и след строителната фаза“, констатира Кай Хера. Това беше затвърдено и при реализацията на логистичния център In-Time. Като пример строителният инженер посочва особеностите при четири секционни врати: „За разлика от ситуацията при останалите 20 товарни рампи, четири от вратите не трябваше да достигат до пода пред халето. При тях вратите се затварят върху изолационни плочи под товаро-разтоварните рампи, за да се осигури възможност за навлизане отдолу при определени типове камиони“, спомня си Хера.

За връзката между халето и камиона Goldbeck избра 24 хидравлични товаро-разтоварни рампи с подаващ механизъм от типа HTL 2 на Hörmann. Конструкцията с навлизащи една в друга рамгреди на платформата и подаващия механизъм, както и страничните направляващи профили, гарантират равномерно и надеждно направляване на товаро-разтоварната рампа. Подаващият механизъм с дължина 1000 mm може да се изважда и прибира с точност до сантиметър с помощта на отделни командни бутони и по този начин да се разположи прецизно и контролирано върху товарната платформа на камиона. Това позволява нагаждане на товаро-разтоварните рампи към най-различни превозни средства. Маркировките върху подаващия механизъм винаги указват минималната и максималната дълбочина на навлизане на опората на товаро-разтоварната рампа, което осигурява увереност на служителите по всяко време.

Бързо приети
Всяко управление разполага с графични и обяснителни инструкции за лесно и интуитивно обслужване на вратите и товаро-разтоварните рампи. „Това доведе до бързо приемане на вратите и товаро-разтоварната техника Hörmann от нашите служители и е изключително важен аспект в логистичното ежедневие“, споделя Бергер.

Hörmann

Монтираните в логистичния център In-Time бързо движещи се врати Hörmann служат за затваряне на склада за чай. Благодарение на изключително бързото им отваряне и затваряне вратите предотвратяват разпространяването на аромата в съседните зони на халето. Също така тяхната висока скорост на отваряне спомага за безпрепятственото протичане на работния процес.

Двете инсталирани в логистичната сграда In-Time бързо движещи се врати тип V5030 SEL служат за затваряне на специално хале, което се използва за складиране на най-различни сортове чай и следователно се изпълва с интензивен аромат. „Продължителното отваряне на този сектор трябва да се избягва, за да не се разпространи ароматът и в съседните халета“, обяснява Бергер. Това изискване се удовлетворява от вратите на Hörmann със скорост на отваряне до 2,0 m/s и скорост на затваряне до 0,8 m/s. Те са част от концепцията за противопожарна защита и в случая служат като допълнителни отвори за изтичане. В тази връзка двете врати бяха оборудвани допълнително с буферна акумулаторна батерия, която позволява бързо отваряне и затваряне дори и при прекъсване на електрозахранването. Още един плюс към сигурността добавят и стандартно вградените в касата светлинни решетки. Те контролират площта под затварящия кант и спират движението на вратата, в случай че в рамките на светлинната решетка бъдат засечени предмети или хора.

Hörmann

Стандартно използваното при плексигласите остъкление Duratec на индустриалните секционни врати Hörmann е изключително устойчиво на надраскване и осигурява прозрачност и навлизане на естествена светлина в сградата.

Защитени от пламъци
Безопасността се гарантира също и от общо шестте монтирани при In-Time пожароустойчиви плъзгащи се врати тип FST 90-1 на Hörmann, които в случай на пожар предотвратяват разпространението на пламъците към граничните зони в халето. Те са оборудвани с датчици за дим, затварят се автоматично при опасност от пожар и издържат на пламъци минимум 90 минути.

Hörmann

Шестте монтирани при In-Time пожароустойчиви плъзгащи се врати на Hörmann се затварят автоматично в случай на пожар и предотвратяват разпространението на пламъците към граничните зони в халето в продължение на до 90 минути.

Hörmann

В обособените в халетата зони с високи тавани индустриалните секционни врати на Hörmann се направляват вертикално посредством вертикално окачване (вид окачване V), така че се издигат нагоре, пестейки много място.

Hörmann

Бързо движещите се врати Hörmann от типа V5030 SEL служат и като отвори за изтичане и поради това са оборудвани допълнително с буферна акумулаторна батерия, която позволява бързо отваряне и затваряне дори и при прекъсване на електрозахранването. Снимки: Hörmann

За повече информация – Хьорман България.

Може да харесате още...