Обковът – гаранция за сигурност и функционалност във времето