Становище на Сдружение „Български врати и прозорци”