Решение за отвеждане на дим и топлина от Hörmann

Hörmann

След задействане на пожароизвестителната централа, в рамките на 60 секунди разработеното от Hörmann управление за приточен въздух AC72 осигурява автоматично отваряне на свързаните врати до предварително дефинираната височина за приточен въздух.

Управление за приточен въздух без вентилационни клапи

Hörmann разработи новото управление за приточен въздух AC72 за отговарящо на стандартите включване на секционни и ролетни врати в системите за обезопасено отвеждане на пожарен дим. AC72 може да се вгражда в съществуващи или планирани системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) и заменя допълнителните вентилационни клапи, които следва да бъдат интегрирани във фасадата само за този вид приложение. Допълнителните вентилационни клапи увеличават строителните разходи, влошават топлоизолацията на фасадата и намаляват използваемата площ във вътрешността на склада.

В случай на пожар димът трябва да се отвежда бързо от промишлените сгради, като например производствени и складови халета, за да се защитят живота на хората и наличните активи. Освен намиращите се на покрива клапи за отвеждане на дим, решаваща роля тук има и въвеждането на свеж въздух. Чрез целевото подаване на приточен въздух се образува стабилен бездимен слой в близост до пода, така че маршрутите за евакуация да могат да се използват безопасно.

Hörmann

Управлението за приточен въздух AC72 може да се вгражда в съществуващи или планирани системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) и заменя допълнителните вентилационни клапи.

Новото управление за приточен въздух AC72 може да се комбинира със задвижванията Hörmann за индустриални врати WA 300 R S4 и WA 300 AR S4 за ролетни врати, както и с WA 300 S4 за секционни врати. По този начин наличните в сградата врати могат да се използват ефективно за отвеждане на дима.

След задействане на пожароизвестителната централа, в рамките на 60 секунди разработеното от Hörmann управление за приточен въздух AC72 осигурява автоматично отваряне на свързаните врати до предварително дефинираната височина за приточен въздух. В същото време се отварят и разположените на покрива клапи за отвеждане на дим, които се управляват от системата за отвеждане на дим и топлина (RWA).

Управлението за приточен въздух AC72 съответства на DIN EN 12101-2 и се основава на DIN 18232-2 за управлението на дима и топлината. Квалифицираните системи за отвеждане на дим подпомагат не само собственото и чуждото спасяване, но и усилията на пожарната команда и по този начин намаляват последствията от пожара за производствени съоръжения, стоки, суровини и сгради.

Управлението за приточен въздух AC72 разполага с акумулаторни батерии, които в стандартната версия се зареждат от задвижването за индустриални врати. В съответствие с DIN EN 12101-10:2015 при прекъсване на електрозахранването се гарантира контролиран режим на батерии за 72 часа. За по-голяма мощност Hörmann предлага външно устройство за зареждане на батериите.

За повече информация – Hörmann.

Може да харесате още...