Затварящите системи правят противопожарните врати достъпни

geze

Тъй като вратите против дим и пожар трябва да бъдат затворени, е доста неудобно, ако трябва да минавате често през тях. Единственото изключение: ако са оборудвани със затваряща система. Тогава те може да са отворени. Защото затварящите системи гарантират безопасното затваряне на вратите в случай на пожар. Тъй като те са сложни системи, е важно да бъдат редовно поддържани.

Врати за защита от пожар и дим: необходими, но често неудобни

Пожарите възникват бързо и често незабелязано. За да се предотврати разпространението на смъртоносни изпарения, изолацията все още остава най-ефективната мярка. Това означава, че в сградите огнеустойчивите стени трябва да предотвратяват разпространението на огън и дим възможно най-дълго. Те обаче могат да изпълнят тази си функция, само ако така наречените огнеустойчиви врати (противопожарни врати) на противопожарните стени са затворени в случай на пожар. Следователно противопожарните врати трябва да притежават устройства за самозатваряне.

Вратите често се отварят трудно. Дори самото отваряне често се възприема като досадно и непрактично. На децата и хората с физически увреждания понякога трябва дори да се помогне. За тях затворената врата може да бъде преграда. Затова в ежедневието често се налага те да бъдат отворени за по-дълго време или дори за постоянно. Но ако напр. клин или кука поддържа вратата механично отворена, това представлява наказуема небрежност от гледна точка на пожарната безопасност. Причината за това е, че вратата няма а може да се затвори в случай на пожар.

Затварящи системи вместо клинове

Одобрените електрически затварящи системи без съмнение са целесъобразни и ефективно предпазват от пожар. Те правят самозатварянето на противопожарна врата „контролирано неефективно“. Това означава, че те оставят вратите отворени, но ги освобождават автоматично в случай на пожар, така че затварящите системи да могат да изпълнят функциите си.

Затварящите системи са сложни технически устройства. Те се състоят от поне един пожароизвестител, захранващо устройство, заключващо устройство и задействащо устройство. Заключващите устройства често са електромагнитни системи под формата на държащи магнити, електромагнитни клапани и магнитни съединители. Придържащите магнити изискват да се монтират лепилни плочи на стените. Останалите системи вече са интегрирани в затварящата врата или в плъзгащата шина.

Общото за всички видове заключващи устройства е, че те се изключват в случай на пожарна аларма и прекъсване на захранването на задействащото устройство. В резултат на това вратата се освобождава и затваря. Ако вратата е двукрила, интегрираният контрол на последователността на затваряне гарантира, че крилата ще се затворят правилно. По този начин се постига целта – противопожарната врата да осигури защита: Тя предотвратява разпространението на огън и дим.

geze

GEZE затварящи системи – компактни и сигурни

Компактните затварящи системи от GEZE се състоят от автомат за врата и плъзгаща се релсова система. Захранващият блок, контролното устройство за дим и електромеханичното откриване са интегрирани в плъзгащата шина така, че на вратата или по стените да няма обемисти части. В системния вариант за двукрили противопожарни врати, електрическото закрепване на двете крила на вратата и механичното управление на последователността на затваряне са интегрирани в непрекъсната плъзгаща шина.

Една отличителна особеност е безжичната връзка FA GC 170,  която прави скъпото окабеляване на отделните компоненти на затварящата система излишно. Това предимство намира приложение в обновяването на вече съществуващи сгради, особено на сгради под закрилата на Закона за опазване паметниците на културата.

Лесен монтаж и пускане в експлоатация с технологията ECwire

Специално за лесно окабеляване, напр. допълнителни детектори за дим, съществуват затварящите системи GEZE с 2-жична технология ECwire. Тази система позволява удобна инсталация, работа в мрежа и въвеждане в експлоатация на допълнителните таванни детектори.

GEZE устройство за задържане на врати

Също така в предложението на GEZE са включени: Разнообразие от задържащи устройства за горни и вградени автомати за врати и подови автомати за затваряне на врати, но също и за автомати за затваряне на въртящи се врати. Те могат да бъдат заложени индивидуално в строителната концепция според изискванията на клиента. В този случай задържащото устройство е част от затварящата система. Заедно със системата за отвеждане на дим, която включва задействащо устройство, противопожарна аларма и захранване, има и задържаща система.

Обработване

Пробно изпитване и поддръжка само от експерти. Внимавайте за типичните грешки по време на инсталирането на затварящи системи.

– Избраната затваряща система не съответства на ъгъла на отваряне (затварящата система влиза в контакт със стената).
– Вратата е твърде широка.
– Грешни/липсващи кабели.
– Отвеждането на дим не е възможно.
– Преждевременно замърсяване на системата по време на строителната фаза.
– Защитната капачка не се сваля.
– Работа след пускане в експлоатация без защита, замърсяване.
– Входните отвори за въздух са залепени заради работния процес и защитата не е отстранена след приключване на работата.
– Разстояние от детектора за падане до тавана е твърде малко (необходими са най-малко 20 мм над превключвателя за дим).

Приемането и поддръжката на затварящите системи могат да се извършват само от производителя, квалифицирано лице или упълномощен представител на производителя. Експертизата на съответното лице трябва да бъде доказана.

GEZE предлага обучение по технология на вратите и експертиза в системите за затваряне на GEZE.

Услуги

Тестване и поддръжка също от сервизни техници на GEZE.

Системите за затваряне изискват месечна проверка, както и годишни проверки и поддръжка. Месечните проверки трябва да се правят, за да се види дали вратата се затваря правилно.

С оглед безопасното управление на системите за затваряне трябва да се осигури, наред с други неща:
– правилна инсталация според спецификациите на типовото одобрение или спецификациите на производителя;
– изпълнение на изискванията за поддръжка са изпълнени;
– спазване на сроковете за подмяна;
– пълно изпълнение на документацията за поддръжка;
– спазване на минимална квалификация на обслужващия персонал;

Разбира се, сервизните техници на GEZE Service ЕООД също са на разположение за тестване и поддръжка.

Безжичен комплект GC 170

geze

Характеристики

– Към поддръжката и модернизацията на противопожарните врати и порти.
– Готови за започване! Безжичната връзка на включените компоненти вече е настроена за вас.
– Не се изисква кабелна връзка между детектор за падане и детектор на тавана или бутон за ръчно освобождаване.
– Лесно свързване на безжичните компонентите.
– Възможна е смесена инсталация (безжична/кабелна).
– Ниски разходи за обслужване поради дългия живот на батерията от пет години.

За контакт и повече информация – GEZE.

Може да харесате още...